De verborgen grens

De educatieve film De verborgen grens laat voor het eerst zien wat de gevolgen zijn geweest van de aanleg van de Atlantikwall, en hoe deze verdedigingslinie het dagelijkse leven van de inwoners van de Nederlandse kuststreek en de Waddeneilanden beïnvloedde. Tegelijkertijd krijgt de kijker ook een beeld van de Atlantikwall vanuit het perspectief van de Duitse militairen en de Duitse propaganda.

Het onderwijs heeft de Atlantikwall ook ontdekt en steeds meer schoolklassen bezoeken bunkermusea. Maar tot voor kort ontbrak geschikt educatief materiaal om het relatief onbekende verhaal van de Atlantikwall te vertellen en de betekenis voor onze oorlogsgeschiedenis ervan te duiden. Deze film, die tegelijkertijd voor een breed publiek is bedoeld, voorziet in deze lacune.

De opzet van de film is opmerkelijk. Uitgangspunt is een basisfilm die het algemene verhaal van de Atlantikwall vertelt. Maar afhankelijk van wat zich lokaal of regionaal heeft afgespeeld, wordt deze basisversie opgewaardeerd tot een specifieke regionale of lokale versie. Op deze manier ontstaan er versies voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland, en voor de stad Den Haag. De Zuidhollandse versie is inmiddels gereed. Een lowres-versie is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=9jLRA0iSKlM

Het idee voor de film en de opzet met specifieke versies is door mij bedacht. Alleen op die manier was het ook mogelijk om een dergelijk project te financieren. Elke partij betaalt voor een deel van het geheel en voor zijn eigen versie.

De film zal worden vertoond op scholen in de kuststreek en in (bunker)musea en bezoekers- en informatiecentra. Bij de film hoort een lespakket.