De Grote Volksverhuizing is de titel van een project waarmee de gevolgen van de aanleg van de Atlantikwall (1942-1945) voor de Nederlandse kuststreek in beeld worden gebracht. Een groot deel van de dichtbevolkte Nederlandse kuststreek werd door de bezetter tot spergebied verklaard. Gedwongen evacuatie voor meer dan 300.000 mensen was het gevolg. Tienduizenden van hen kwamen terecht in het noorden en oosten van het land. 
Het project bestaat uit archiefonderzoek, een educatieve toepassing en een publicatie die de neerslag moet vormen van het archiefonderzoek. Ik doe dit project samen met Peter Saal van Cultuurcompagnie Noord-Holland en Steven van Schuppen.